Studia Judaica, Volume 22 (2017)

DOI: https://doi.org/10.24193/sj.2017.v22