Studia Judaica, Volume 23 (2021)

DOI: https://doi.org/10.24193/sj.2021.v23