CERCETARE

Programele de cercetare ale institutului au drept scop aducerea la lumină a tuturor acelor elemente indispensabile pentru a face cunoscută importanţa comunităţii evreieşti în evoluţia istorică şi culturală a României, subliniind specificul tradiţiei culturale evreieşti precum şi interdependenţa dintre aceasta şi spiritualitatea română, maghiară şi germană, cât şi cea aparţinând spaţiului central-est european. Obiectivele activităţii ştiinţifice desfăşurate de institut vizează dezvoltarea studiilor iudaice în lumea academică şi reevaluarea bogatelor tradiţii istorice şi culturale ale evreilor din România şi în special ale celor din Transilvania. Au fost finalizate cercetări importante legate de istoria evreilor, de istoria cărţii şi a tiparului ebraic în Transilvania, de istoria presei de limba idiş din România. De asemenea, au fost realizate cercetări av ând drept temă imaginea evreilor din Transilvania în memoria colectivă şi percepţia asupra Holocaustului între istorie şi memorie, cercetări efectuate în parteneriat cu Institutul de Istorie Orală al Universităţii Babeş-Bolyai. Programul de cercetare al institutului se concentrează asupra următoarelor arii tematice:

  • inventarierea documentelor de arhivă referitoare la evreii din România
  • inventarierea cărţilor evreieşti în ebraică, idiş, română, germană, latină sau maghiară existente în bibliotecile din România
  • inventarierea şi cercetarea cimitirelor evreieşti din România
  • cercetarea periodicelor evreieşti în limbile idiş, ebraică, română, maghiară, germană, franceză existente în bibliotecile din România
  • cercetări de istorie orală axate pe tematica holocaustului evreilor din Transilvania de Nord, având ca suport documentar mărturiile supravieţuitorilor evrei din această zonă
  • monografii şi studii referitoare la comunităţile evreieşti din Transilvania