Institutul de Iudaistică şi Istorie Evreiască “Dr. Moshe Carmilly”
Str. Croitorilor nr. 13
RO-400162 Cluj-Napoca
Tel/Fax: +40 264 532221
institut.iudaistica.cluj@gmail.com