CONFERINȚE

Începând din anul 1991, institutul organizează anual o conferinţă ştiinţifică internaţională pe teme privind cultura şi civilizaţia evreiască şi istoria evreilor din România, la care participă specialişti ai domeniului de la marile universităţi româneşti şi din lume. Contribuţiile ştiinţifice ale ale participanţilor la conferinţe sunt publicate în anuarul “Studia Judaica”, editat de Institutul de Iudaistică şi Istorie Evreiască Dr. Moshe Carmilly. Temele conferinţelor organizate au fost:

 • 1991 – “Specific and Universality. The Jewish History and Culture in Romania”, Cluj-Napoca, April 15-16, 1991
 • 1992 – “Central and South-East European Jewish Literature, Art, Music and Folklore, Cluj-Napoca, October 21-23, 1992
 • 1993 – “Hasidism (Pietism) in Romania”, Cluj-Napoca, October 11-13, 1993
 • 1994 – “Romanian Society and the Jews in the First Half of the 20th Century”, Cluj-Napoca, October 4-6, 1994
 • 1995 – “The Past of the Transylvanian Jewry”, Cluj-Napoca, October 24-26, 1995
 • 1996 – “Enlightenment (Haskalah) and Its Impact on the Jewish Life in Romania”, Cluj-Napoca, October 22-24, 1996
 • 1997 – “Methodological Approaches and Sources of Jewish Historiography”, Cluj-Napoca, October 28-30, 1997
 • 1998 – “Fifty Years of Jewish Scholarship in Israel, 1948-1998”, Cluj-Napoca, October 20-22, 1998
 • 1998 – “The Impact of the Holocaust on Theology, Literature and Art”, Cluj-Napoca, October 26-28, 1999
 • 2000 – “The Resistance of the Jews against the Totalitarian Forces in the Time of the Holocaust”, Cluj-Napoca, October 31 – November 2, 2000
 • 2001 – “The Participation of the Jews in Science, Literature, Education and Arts in the 19-20th Century Transylvania”, Cluj-Napoca, October 17, 2001
 • 2002 – “The Task of Philosophy in the 21st Century. Did It Undergo Fundamental Changes”, Cluj-Napoca, October 8-10, 2002
 • 2003 – “The Contribution of Jewish Writers to World Literature in Poetry and Prose”, Cluj-Napoca, October 28-30, 2003
 • 2004 – “Jewish Contributors to Modern Art Movements 19th to 20th Centuries”, Cluj-Napoca, October 12-14, 2004
 • 2006 – “Political Ideologies in the 19th-20th Centuries and Their Jewish Representatives”, Cluj-Napoca, October 17-19, 2006
 • 2007 – “Philosophy and Kabbalah”, Cluj-Napoca, October 16-18, 2007
 • 2008 – “The Impact of Maimonides on European Scholarship”, Cluj-Napoca, October 28-30, 2008
 • 2009 – “The Alienation and Assimilation Process in the Jewish Communities from Europe”, Cluj-Napoca, October 27-29, 2009
 • 2010 – “The Situation of the Central European Jews at the End of the Second World War”, Oradea, November 20, 2010
 • 2014 – “Holocaust – Comemorarea a 70 de ani de la deportarea evreilor din Nordul Transilvaniei în lagărele de exterminare nazistă. 1944 – 2014” (“Holocaust. Remembering the Deportation of the Jews in Northern Transylvania 70 Years on. 1944-2014”), Cluj-Napoca, April 8-9, 2014
 • 2015 – “Studiile iudaice din România şi tânăra generaţie de cercetători” (“The Jewish Studies in Romania and the Young Generation of Researchers”), Cluj-Napoca, November 16, 2015

EVENIMENTE

2017


2015

2014

2013

Prelegeri lect. dr. Paul Farkas, Israel

 • “Elaine Feinstein – Familia evreiască în romanele The Survivors, Dreamers, Children of the Rose şi Mother’s Girl”, 20 martie 2013, Institutul de Iudaistică şi Istorie Evreiască Dr. Moshe Carmilly
 • “Jurnalul de lagăr scris de Aly Steinmetz”21 martie 2013, la Institutul de Iudaistică şi Istorie Evreiască Dr. Moshe Carmilly