STUDIA JUDAICA

Studia Judaica (SJ) este anuarul Institutului de Iudaistică și Istorie Evreiască Dr. Moshe Carmilly din Cluj-Napoca, având vizibilitate și recunoaștere în mediul academic internațional. Contribuțiile publicate în jurnal se axează asupra tuturor subiectelor care se referă la domeniul Studiilor Iudaice, precum istorie, antropologie, religie, gândire iudaică, filosofie evreiască, literatură, artă. Contribuțiile publicate în Studia Judaica sunt evaluate în sistem double-blind peer-review. Jurnalul conține o secțiune dedicată articolelor și una dedicată recenziilor de publicații din domeniul Studiilor Iudaice.

PUBLICAȚII

 

BIBLIOTECA DE STUDII IUDAICE

Biblioteca de Studii Iudaice s-a constituit în octombrie 1999 ca filială specială a Bibliotecii Centrale Universitare Lucian Blaga din Cluj-Napoca. Fondul bibliotecii provine din donaţii, achiziţii, abonamente, schimb internaţional şi acoperă următoarele domenii de interes: istorie evreiască antică şi medievală, istorie evreiască modernă şi contemporană, istoria evreilor din diaspora, istoria evreilor din România, holocaust, antisemitism, politică, sionism, religie, iudaism, cultură şi civilizaţie, filosofie, literatură, artă, biografii, memorii, corespondenţă, publicistică, bibliografii, materiale de referinţă. Publicaţiile sunt în limba engleză, română, maghiară, germană, franceză, ebraică, idiş şi sunt aranjate pe domenii, cu acces liber la raft. Colecţiile bibliotecii cuprind 4000 de cărţi, 300 volume de periodice, 400 de extrase (documente audio-vizuale, albume, planşe, mape cu materiale şi hărţi despre holocaust şi Israel). Catalogul online al bibliotecii îl puteţi consulta aici, precum şi offline într-o bază de date proprie a Bibliotecii de Studii Iudaice.

Căutare în catalogul intern al Bibliotecii de Studii Iudaice.

Contact:
Biblioteca de Studii Iudaice
Str. Croitorilor nr. 13
RO-400162 Cluj-Napoca
Tel/Fax: +40 264 532221
studii_iudaice@yahoo.com