BIBLIOTECA DE STUDII IUDAICE

Biblioteca de Studii Iudaice s-a constituit în octombrie 1999 ca filială specială a Bibliotecii Centrale Universitare Lucian Blaga din Cluj-Napoca. Fondul bibliotecii provine din donaţii, achiziţii, abonamente, schimb internaţional şi acoperă următoarele domenii de interes: istorie evreiască antică şi medievală, istorie evreiască modernă şi contemporană, istoria evreilor din diaspora, istoria evreilor din România, Holocaust, antisemitism, politică, sionism, religie, iudaism, cultură şi civilizaţie evreiască, filosofie, literatură, artă, biografii, memorii, corespondenţă, publicistică, bibliografii, materiale de referinţă. Publicaţiile sunt în limba engleză, română, maghiară, germană, franceză, ebraică, idiş şi sunt aranjate pe domenii, cu acces liber la raft. Colecţiile bibliotecii cuprind 5000 de cărţi, 400 volume de periodice, 400 de extrase (documente audio-vizuale, albume, planşe, mape cu materiale şi hărţi despre Holocaust şi Israel). Catalogul online al bibliotecii îl puteţi consulta aici, precum şi offline într-o bază de date proprie a Bibliotecii de Studii Iudaice.

Contact:
Biblioteca de Studii Iudaice
Str. Croitorilor nr. 13
RO-400162, Cluj-Napoca
Tel/Fax: +40-264-532221
studii_iudaice@yahoo.com

CERCETARE

Programele de cercetare ale institutului au drept scop promovarea specificului tradiției culturale evreiești din România, evidențierea importanței comunităţilor evreieşti în evoluţia istorică şi culturală a acestui spațiu, și sublinierea interdependenței dintre tradiția culturală evreiască și spiritualitatea română, maghiară sau germană. Obiectivele activităţii ştiinţifice desfăşurate de institut vizează dezvoltarea studiilor iudaice în lumea academică şi reevaluarea bogatelor tradiţii istorice şi culturale ale evreilor din România şi, în special, ale celor din Transilvania. Au fost finalizate cercetări importante legate de istoria evreilor, de istoria cărţii şi a tiparului ebraic în Transilvania, de istoria presei de limba idiş din România. De asemenea, au fost realizate cercetări având drept temă imaginea evreilor din Transilvania în memoria colectivă şi percepţia asupra Holocaustului între istorie şi memorie, cercetări efectuate în parteneriat cu Institutul de Istorie Orală al Universităţii Babeş-Bolyai. Programul de cercetare al institutului se concentrează asupra următoarelor arii tematice:

  • inventarierea documentelor de arhivă referitoare la evreii din România
  • inventarierea cărţilor evreieşti în ebraică, idiş, română, germană, latină sau maghiară existente în bibliotecile din România
  • inventarierea şi cercetarea cimitirelor evreieşti din România
  • cercetarea periodicelor evreieşti în limbile idiş, ebraică, română, maghiară, germană, franceză existente în bibliotecile din România
  • cercetări de istorie orală axate pe tematica Holocaustului evreilor din nordul Transilvaniei, având ca suport documentar mărturiile supravieţuitorilor evrei din această zonă
  • monografii şi studii referitoare la comunităţile evreieşti din Transilvania