Institutul de Iudaistică şi Istorie Evreiască Dr. Moshe Carmilly a fost înfiinţat în anul 1991, ca parte a Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi funcţionează în cadrul Departamentului de Istorie Medievală, Premodernă şi Istoria Artei. În momentul înfiinţării sale după căderea comunismului, institutul era singurul centru academic din România dedicat exclusiv studiilor iudaice şi preocupat de recâştigarea unui prestigiu ştiinţific pentru acest domeniu. Acest institut a avut drept obiectiv cercetări privind istoria evreilor din spaţiul transilvănean şi, în general, din spaţiul românesc şi promovarea unor cursuri de învăţare a limbii ebraice, istoriei evreilor, culturii, civilizaţiei şi filosofiei iudaice.

Chiar de la început, programul institutului a urmat două direcţii, o direcţie didactică şi una de cercetare. Între 1991 – 1999, programul didactic a avut un caracter facultativ, iar curicula sa cuprindea cursuri de limba ebraică modernă, istoria evreilor, cultură şi civilizaţie evreiască, artă şi arhitectură evreiască, filosofie evreiască, arheologie biblică, literatură evreiască, cursuri susţinute atât de profesori ai Universităţii Babeş-Bolyai, cât şi de profesori invitaţi de la mari universităţi din Israel, Austria, Germania şi Franţa.

În urma acreditării obținute de la Ministerul Educaţiei Naţionale, începând cu anul 1998, Departamentul de Istorie Medievală şi Istoriografie al Facultăţii de Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai introduce trei programe universitare de formare în studii iudaice: la nivel licenţă, masterat şi doctorat. În cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai, programul didactic la nivel masterat şi doctorat funcționează începând cu anul 1998, iar cel la nivel licenţă oferă, începând cu anul 2002, posibilitatea de formare în specializarea Istorie – Studii Iudaice. Din anul 1999, există posibilitatea urmării programului didactic nivel licenţă oferit de Institutul de Iudaistică și Istorie Evreiască Dr. Moshe Carmilly şi în cadrul Facultăţii de Litere, prin specializarea într-o limbă modernă (principal) și Limba ebraică-Studii Iudaice (secundar).

Începând cu anul 2009, în conformitate cu Procesul Bologna, specializarea Istorie – Studii Iudaice s-a transformat în Studii Culturale – Studii Iudaice. Între anii 2009 – 2012, specializarea Studii Culturale – Studii Iudaice este mutată de la Facultatea de Istorie şi Filosofie la Facultatea de Studii Europene. Programul de studii iudaice al institutului a fost continuat la Facultatea de Litere, la Facultatea de Filosofie şi la facultăţile de teologie din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai. Specializarea Studii Culturale – Studii Iudaice este reintrodusă ca program academic la nivel de masterat în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie începând cu anul 2013.

Direcţia didactică din cadrul Institutului de Iudaistică și Istorie Evreiască Dr. Moshe Carmilly, care presupune învăţarea limbii ebraice şi formarea unor competenţe în domeniul studiilor iudaice, a atras şi atrage studenţi şi dinspre alte facultăţi şi departamente, precum Facultatea de Filosofie, Facultatea de Stiinţe Economice, Facultatea de Chimie, Facultatea de Geografie, Facultatea de Fizică, Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, Universitatea de Arte şi Design din Cluj-Napoca şi alte instituţii de învăţământ superior.

Direcţia de cercetare urmată de programul institutului vizează descoperirea, inventarierea, microfilmarea şi cercetarea tuturor documentelor de arhivă referitoare la evreii din România, precum şi a cărţilor evreieşti în ebraică, idiş, română, germană, latină sau maghiară, existente în arhivele şi bibliotecile din România. Până la ora actuală, câteva zeci de mii de documente de acest gen au fost prelucrate la arhivele statului din Satu-Mare, Oradea, Arad, Târgu Mureş, Cluj-Napoca, Miercurea Ciuc, Iaşi, Suceava, Botoşani, Bacău, etc. De asemenea, s-au făcut studii a peste 200 de cimitire evreieşti din Transilvania şi Moldova.

STRUCTURA
  • Conf. Dr. Maria Radosav, Universitatea Babeș-Bolyai – Director
  • Visiting Professor Dr. Moshe Idel, Universitatea Ebraică din Ierusalim
  • Visiting Professor Dr. Alexander Orbach, Universitatea Pittsburgh
  • Visiting Lecturer Dr. Lucian Herşcovici, Ierusalim
  • Lect. Dr. Augusta Costiuc Radosav, Universitatea Babeș-Bolyai
COOPERARE INTERNAȚIONALĂ

Institutul cooperează în plan academic cu universităţi din Israel, Statele Unite ale Americii, Franţa, Germania, Ungaria, Austria, Olanda. În urma unor parteneriate încheiate între Universitatea Babeş-Bolyai şi Ambasada Statului Israel în România, au fost trimişi la Cluj-Napoca lectori de limbă ebraică din Israel, finanţaţi în primii ani de către Ambasada Statului Israel în România, iar ulterior, aceştia au fost finanţaţi integral de către Universitatea Babeş-Bolyai. Alături de aceşti profesori din Israel, având la bază schimburi inter-universitare internaţionale, au venit şi alţi profesori din domeniul studiilor iudaice la Cluj-Napoca: de la Universitatea Ebraică din Ierusalim, de la Universitatea din Tel Aviv, de la Universitatea din Pittsburgh, de la Universitatea din Viena şi din alte centre academice prestigioase. Acordurile şi parteneriatele încheiate între Universitatea Babeş-Bolyai şi alte universităţi sau centre academice se referă şi la stagii de schimb bilaterale pentru studenţi, programe desfăşurate în parteneriat, schimb de informaţii şi de publicaţii, organizarea de conferinţe şi ateliere pe teme ştiinţifice.