LICENȚĂ

Programul de studiu nivel licenţă LIMBA EBRAICĂ SPECIALIZARE B – STUDII IUDAICE se desfăşoară în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii Babeş-Bolyai pe o durată de trei ani. Programa de studiu cuprinde cursuri intensive de limba ebraică; limba idiş; cultură şi civilizaţie evreiască; curente culturale din cadrul iudaismului; istoria literaturii evreieşti; literatură şi cultură idiş; scriitori evrei în diaspora; carte, tradiţie şi spiritualitate iudaică; scriitori evrei din România. Programul oferă un cadru complex de formare a competenţelor în domeniul limbii ebraice, al limbii idiş, al culturii şi civilizaţiei ebraice şi al culturii Yiddishland-ului din această parte a Europei şi le deschide studenţilor accesul spre continuarea studiilor în cadrul programului de masterat în Studii Iudaice din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie al Universităţii Babeş-Bolyai.

Descrierea specializării o găsiţi aici.

Detalii despre admitere găsiţi aici.

MASTER

Programul de studiu nivel master STUDII IUDAICE se desfăşoară în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai, pe o durată de doi ani. Nu sunt necesare cunoştinţe prealabile de limba ebraică sau idiş pentru a fi admis în cadrul programului de masterat. Programa de studiu cuprinde cursuri de arheologie biblică; conflictul din Orientul Apropiat în perspectivă culturală; curente de idei în iudaism; identitate evreiască post-Holocaust; istoria cărţii ebraice; istoria generală a evreilor; istoria evreilor din România; limba ebraică; limba idiş; literatura şi presa idiş din România; centru și marginalitate în literatura evreiască din România; memorie şi istorie; religia în relaţiile internaţionale 1989-2003; scriitori evrei din diaspora. Programul oferă un cadru complex de formare a competenţelor în domeniul istoriei evreilor, al limbii ebraice, al limbii idiş, al curentelor de gândire din iudaism şi le oferă studenţilor posibilitatea de a îşi continua cercetarea în această direcţie, prin înscrierea la studii doctorale pe teme legate de iudaism şi istoria evreilor, în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai.

Descrierea specializării o găsiţi aici.

Detalii despre admitere găsiţi aici.

FORMARE PROFESORI

Între anii 2000 – 2010, sub coordonarea conf. univ. dr. Maria Radosav, s-a desfăşurat programul didactic de formare a profesorilor de istorie din învăţământul preuniversitar, intitulat “Predarea Holocaustului în şcolile din România”. Programul a cuprins cursuri pentru pregătirea profesorilor de istorie din învăţământul preuniversitar în vederea predării Holocaustului în şcolile româneşti şi a fost organizat de Institutul de Iudaistică şi Istorie Evreiască Dr. Moshe Carmilly, în parteneriat cu Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai, cu Institutul de Istorie Orală din cadrul aceleiaşi universităţi şi cu organizaţii internaţionale specializate în acest domeniu, precum Yad Vashem – The International School for Holocaust Studies din Ierusalim, International Holocaust Remembrance Alliance (Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research), şi United States Holocaust Memorial Museum din Washington.

La programul “Predarea Holocaustului în şcolile din România” au participat serii de câte 30 de profesori de istorie selectaţi din diferite judeţe ale ţării, care au participat la prelegeri privind istoria evreilor, evoluţia antisemitismului, Holocaust, oferite de profesori şi specialişti de la Universitatea Babeş-Bolyai, precum şi de invitaţi de la universităţi din Israel, Franţa, Statele Unite ale Americii. Totodată, programul a oferit cursuri şi lecţii privind metodologia predării Holocaustului în şcoli, coordonate de experţi ai unor organizaţii internaţionale specializate în acest domeniu, precum Yad Vashem – The International School for Holocaust Studies din Ierusalim şi International Holocaust Remembrance Alliance (Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research). Programul a cuprins, de asemenea, întâlniri cu supravieţuitori ai lagărelor de concentrare naziste şi excursii în locuri legate de istoria şi tragedia evreilor din nordul Transilvaniei în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, precum şi deplasări în Polonia, unde a fost vizitat lagărul de exterminare de la Auschwitz-Birkenau.

Profesorii participanţi la curs au pregătit câte un proiect de predare a Holocaustului aplicat la clasă, pe care l-au prezentat, după un an, în faţa cursanţilor anului următor. Aceşti profesori au devenit, după prezentarea proiectelor proprii, formatori în predarea Holocaustului la nivel judeţean, statut certificat de o diplomă eliberată de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca.

Programul academic “Predarea Holocaustului în şcolile din România” a avut un remarcabil ecou internaţional şi a fost apreciat datorită valorii sale didactice, formative şi ştiinţifice, de către reputaţi specialişti şi experţi internaţionali de la Yad Vashem – The International School for Holocaust Studies din Ierusalim şi de la United States Holocaust Memorial Museum din Washington.