Studia Judaica
Ultimul volum: 23 (2021)
ISSN: 1221-5163
Editura: Argonaut
Limba : Engleză
DOI: https://doi.org/10.24193/sj
Studia Judaica (SJ) este revista academică a Institutului de Iudaistică și Istorie Evreiască Dr. Moshe Carmilly din Cluj-Napoca, fondată în 1991. Revista are vizibilitate și recunoaștere în mediul academic internațional și cuprinde contribuții din toate domeniile care au tangență cu Studiile Iudaice: istorie, antropologie, religie, gândire iudaică, filosofie evreiască, literatură, artă. Textele publicate în Studia Judaica sunt evaluate în sistem double-blind peer-review. Revista conține o secțiune dedicată articolelor științifice și una dedicată recenziilor de publicații din domeniul Studiilor Iudaice.

Instituțiile sau persoanele interesate de abonament sau de achiziționarea revistei se pot adresa Editurii Argonaut.

Indexată de:
EBSCOhostCentral and Eastern European Online Library

VolumeEditoriPropuneri de texteEtica publicăriiContact
Volum curent

Vol. 23 (2021)

Volume arhivă

Vol. 22 (2017)
Vol. 21 (2014)
Vol. 19 (2011)
Vol. 18 (2010)
Vol. 17 (2009)
Vol. 16 (2008)
Vol. 15 (2007)
Vol. 14 (2006)
Vol. 13 (2005)
Vol. 11-12 (2004)
Vol. 10 (2001)
Vol. 9 (2000)
Vol. 8 (1999)
Vol. 7 (1998)
Vol. 6 (1997)
Vol. 5 (1996)
Vol. 4 (1995)
Vol. 3 (1994)
Vol. 2 (1993)
Vol. 1 (1991)
Editor
Lect. dr. Augusta Costiuc Radosav
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
Colectiv editorial

Prof. dr. Moshe Idel
Prof. dr. Alexander Orbach
Conf. dr. Maria Radosav
Dr. Lucian Herșcovici

The Hebrew University of Jerusalem
University of Pittsburgh
Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca
The National Library of Israel

Editor corector / Editor peer-review

Lucia Horea
Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca
Corectură text
Rabbi Binyamin Sheldrake
Norwich, UK
Reguli privind textele propuse pentru publicare

Textele propuse pentru publicare vor fi redactate în limba engleză și trimise redacției la studia.judaica@gmail.com, atât în format DOC/DOCX, cât și PDF. Titlul mesajelor e-mail cu texte propuse pentru publicare va fi: “Studia Judaica: Call for Papers”. Articolele științifice trimise vor fi redactate în limba engleză și vor avea între 6000 și 7000 de cuvinte. Fiecare articol științific va include, imediat după titlu, un rezumat de 150 de cuvinte, 5-7 cuvinte-cheie și o scurtă biografie a autorului de 150 de cuvinte. Recenziile de carte vor fi redactate în limba engleză și vor avea între 2000 și 2500 de cuvinte. Fiecare recenzie va include, imediat după titlu, o biografie a autorului de 150 de cuvinte. Articolele științifice și recenziile de carte publicate în Studia Judaica (SJ) sunt evaluate în sistem double-blind peer-review.

Textele propuse pentru publicare vor fi trimise pe adresa studia.judaica@gmail.com la termen și vor respecta indicațiile din Ghidul pentru autori al revistei.

Etica publicării

Studia Judaica (SJ) nu acceptă nici o formă de încălcare a regulilor de etică a publicării. În acest sens, una dintre principalele preocupări ale colectivului editorial al revistei este prevenirea încălcării regulilor de etică a publicării. Orice formă de plagiat și de comportament care contravin principiilor de etică a publicării vor fi sancționate. Autorii care trimit propuneri de texte pentru publicare în Studia Judaica (SJ) vor declara că lucrarea transmisă este în întregime originală. Autorii sunt obligați să menționeze în mod adecvat orice informații sau idei care nu le aparțin și să citeze integral sursele folosite. Tentativele de plagiat vor avea drept consecință respingerea textului propus spre publicare și eliminarea definitivă a autorului din rândul posibililor contributori ai revistei Studia Judaica (SJ). Tentativele de plagiat vor duce la informarea oficială a institutului de învățământ superior sau a institutului de cercetare de care aparține autorul, precum și la informarea comunității științifice și a opiniei publice.

Publicarea simultană a textului propus în mai multe reviste nu este permisă. Autorii trebuie să trimită texte originale care nu au mai apărut în alte publicații. Autorii sunt obligați să semnaleze editorilor orice eroare semnificativă sau inexactitate identificată în textul propus spre publicare.

Autorii trebuie să completeze, să semneze și să trimită redacției pe adresa studia.judaica@gmail.com în format PDF Acordul de Copyright, care include declarația autorului privitoare la originalitatea textului propus spre publicare în Studia Judaica (SJ), documentul având valoare juridică expresă. Textul propus nu va fi publicat până când acordul semnat nu ajunge la colectivul editorial.

Copyright

Copyright © 2018 Institutul de Iudaistică și Istorie Evreiească Dr. Moshe Carmilly. Toate drepturile rezervate.

Prezenta publicație nu poate fi reprodusă, tradusă, distribuită, transmisă, integral sau parțial, prin nici un mijloc, precum fotocopiere, înregistrare, mijloace electronice sau mecanice, fără permisiunea scrisă din partea editorilor, cu excepția folosirii în scopuri de cercetare, de studiu individual, în scopuri didactice, pentru recenzii și studii critice.

Pentru solicitări privind permisiunea de folosire, contactați-ne la studia.judaica@gmail.com.

Informații de contact ale Biroului Editorial

Editori – Studia Judaica
Institutul de Iudaistică și Istorie Evreiască Dr. Moshe Carmilly
Str. Croitorilor 13
RO-400162, Cluj-Napoca
România

+40 264 532221
studia.judaica@gmail.com